Euskara|Espaol|English
manuscrito
|| TESITEK ||
BONAPARTE ONDAREKO ESKUIZKRIBUAK - FONDO BONAPARTE
Bonaparte

TESTUEN ERKAKETA

Bonaparte Ondareko testu gehienak, beren izaeragatik, bereziki interesdun eta baliagarriak dira erabiltzaileari testu beraren bertsio desberdinak erkatzeko eskaintzen dioten aukera dela eta. Testamentu Zaharreko nola Berriko liburu beren itzulpen desberdinek, nola, baita ere, euskalki, azpieuskalki eta aldaki guztietako Doktrinaren bertsio ugariek, hizkuntza-aberastasun aparta eskaintzen dute.Testu horietarik, paraleloan erkatuz gero, datu garrantzitsuak ustia daitezke itzulpenari eta testu-interpretazioari buruzkoak, eta, aldi berean, aukera eta errealizazio dialektal ezberdinez informazio baliotsua, diatopikoki bereizia.

Lan bat hautatu ondoren, hautaturiko testuak informazio zabala eskaintzeko behar adinako luzera izan dezan, haren lauraino bertsio ezberdin lerratzeko aukera eskaintzen da.

Lerraketarako aurre-zatiketa irizpide subjektiboz egin da testu profanoen kasuan; eta objektiboz erligiosoetan, hauetan badelako irizpide orokor finkatua, kapitulu-bertsikulu egiturakoa.

Bistaratze hau testuen TEI etiketatzean oinarritzen da, eta hori egiteko XSLT bistaratze plantilak erabili dira.Testuak:

 
 
Testuen hautaketa|Analizatzaile morfologikoa|Analizatzaile sintaktikoa|Glosarioa|Testuen erkaketa|Batueratik
Bizkaiko Foru Aldundia - Diputacin Foral de Bizkaia UNIVERSIDAD DE DEUSTO  DEUSTUKO UNIBERTSITATEA