GOIBURUA

Canticum trium Puerorum Vasconice dial. Superioris Navarro. (Ochagavia)


1. Jaunaren obra guziak, benedika dezazie, alaba eta guzien gañetik gora dezazie beti.
2. Jaunaren Ainguruak,
3. Zeruak,
4. Zeruen gañan dauden ur guziak,
5. Jaunaren birtute guziak,
6. Iguzkia eta ilaskia,
7. Zeruko izarrak,
8. Euri eta intz guziak,
9. Jaungoikoaren espiritu guziak,
10. Sua eta beroa,
11. Otza eta beroa,
12. Intzak eta arrosada,
13. Izotza eta otza,
14. Izotza eta elurrak,
15. Gauak eta egunak,
16. Arguia eta iluna,
17. Chasmistak eta odeyak,
18. Lurrak benedika zala Jauna: alaba eta guzien gañetik gora zala beti.
19. Oyan andiak eta chikinak1,
20. Lurrean sortzen diren <...>2 guziak,
21. Uturriak3,
22. Ichasoak eta ugachak4,
23. Ballenak eta uretan mobitan5 dren guziak,
24. Zeuriko abe guziak,
25. Animal guziak eta abriak,
26. Gizonen semiak,
27. Israelek benedika beza Jeina: alaba
28. Jeinaren bereterrak6,
29. Jeinaren serbuchariak,
30. Espiritiak7 eta justoen8 arimak,
31. Saintiak eta biotzez umillak9
32. Ananias, Azarias, Misael.