A98 - B-n "Ycutsi zagun"; bestalde, zehargaldera den arren galda marka idatzi du.