A93 - B-n "Vata ceƱatcea, eta vertcea santiguatzea".