A90 - "n/ñ"ren arteko txandaketaz idazten du hitz hau.