A89 - B-n "Cristioain". Bestalde, erantzun honetan aditz nagusiaren falta somatzen da.