A88 - B-n amaieran "Jauna" idatzia. Gainera beharrezkoa ez den galda marka idatzi du.