A87 - B-n "Cristioac" idatzi du, bestean falta zena osatuz.