A84 - B-n hasieran "Galditea" eta "Erresponditcea" idatzia. Hurrengoetan laburduraz adierazia. "G." laburduraren aurrean zenbakiak idatziak hurrenkeran, argitaratzeko prestatua.