A81 - Ez du pluralaren komunztadura gordetzen; B-n "etzusten".