A80 - B-n gaineko aldean "Declaracion" hitza idatzia.