A76 - Eskuizkribuan birritan idatzia orrialdez pasatzean; bestalde, nominatiboan beharko luke, B-n dagoen bezala.