A75 - "guciaren" > "guciain" beharko lukeela dirudi, eta ez "gucian". B-n: "eriotcea gu eta mundu gutciain salvatceagatic".