A740 - B-n, jarraian, "Ofretciten ditzquitzut Jauna nere vitci obra, eta trabajuac nere becatuen satisfatciotan, eta dut confiantza zure ontasun, eta misericordian, barcatuco diratzula nere becatuac, zure odol pretcioso, pasio eta eriotceain meretsimentuaingatic, eta emaindiratzula gratcia emandatceco eta perseberatceco zure cerbitzu Sanduan eriotceraƱo".