A735 - "damu dut...ofendituas" eta ondotik datorren "proponicendut" "...confesacea, ...cumplicea..., apartacea" beharko luke.