A724 - B-n "errateagatic batec abratzatcen duela anitz, elegitcea confesore sabioat, birtuosa eta prudentea, eta sugetatu arengana gutcietan".