A715 - B-n "Eta ontaic libratceco eta conseguitceco Cerua"; jarraian datorrena ordenaz aldatua.