A708 - B-n "Cergatic ontan dago gure ongui itzatea munduontan eta bertcean dichosoac itzateco esperantza".