A703 - B-n "Beren eta bertcen artean baquea paratcen dutenec".