A701 - B-n ordena aldaketa dago, baina hitz berdinak erabiltzen ditu.