A7 - B-n "bedi" eta partizipioarekin elkartua. Berdin aurrerago ere.