A697 - Plurala izan beharko litzateke, "itendutenac", alegia.