A690 - B-n "nai estunec" eta hurrengoan ere berdin; halere, galderaren arabera, plurala beharko luke.