A660 - Amaierako dardarkaria lerro gainean idatzia.