A66 - "sandu/saindu", txandakatuz, gehienbat "sandu".