A654 - Lerroaren bukaeran "tcea", zuzendua. Hurrengoetan ere, zuzenketa berdina adierazten da.