A649 - B-n "Eta nola estugu faltatuco dugun obligatciora iteco virtute eben actoac".