A646 - B-n, jarraian, "etz detzaqueu araguia bota gaurenganic, baƱa mundua eta Demonioa bai".