A636 - B-n "Da anguiruat Jangoicoac criatu ondoan Ceruraco, bertce cembaitequin errebelatu baitcire Magestadeain contra, eta botatcitue beren launequin Ynfernuetara eta deitcen dire Demonioac".