A629 - B-n "Ssateco eta edateco apetitu desordenatuat".