A622 - B-n, jarraian, "eta laun progimoaren caridadeain contra".