A57 - "ezagula" eta "dezagula" batere banaketarik gabe darabiltza. B-n "in es detzaula".