A565 - B-n "Jesucristo berdaderoa Jangoico eta guitzona, vaitago berdaderoqui Aldareco Sacramentu Sanduan".