A56 - B-n maiz gertatzen da bokalarteko dardarkariaren galera. Ez da gehiago aipatuko.