A554 - B-n "Dignoqui erretcibitcen dugulaic itzandaen gure arimain alimentuat eta". Ikus A-n "eta" kopulatiboaren ordez, gaztelerazko "y" erabilia.