A543 - B-n "vedeicatuaingatic". Hurrengoan ere berdin.