A539 - B-n "erratssqui (auda, fatcilidadeaiqui) erortcenda artan guitzona eta erratsqui barcatcen".