A532 - Aurretik perpausa osatu gabe. Eskuizkribuan "bebatues", erratuz, noski.