A529 - B-n "Eta vitciontan satisfatu etztuenac juatenbada purgatoriora, guc intzaqueu socorritu eta laundu?"