A528 - "satisfaciozaquegu", bere sistemaren arabera, beharko lukeela dirudi.