A527 - Aurretik "fin ortaraco" ezabatua. B-n "manatcendena fin ontaco".