A520 - B-n "Eta satisfadetzaquen Jangoicoa pena temporaletaic, penitencia ematendionas landa?"