A518 - B-n "Eta nola itendu becatu cumplitcen etztuenac bere penitencia, edo luzatcen dembora?"