A511 - B-n "Ocasiotaic apartatcen etztenac, eta bein eta bi aldis confesatuic cumplituic ere erortcen direnac becatu beretan".