A51 - Plurala izan beharko litzateke komunztadura. Bestalde, edukiari dagokionez, ageri den bezala, laugarren agindukoa hemen sartzen du. B-n "guarda izquiula", zuzenduz.