A509 - B-n "itzan doloreic eta proposituic confesioetan?"