A507 - B-n "eta guelditcenda obligatuic itzultcera confesatcera becatu dituenac eta etzdituenac confesatu, eta induen sacrilegioas".