A506 - B-n, aurretik, "cometitcen du sacrilegiosco becatuat".