A50 - Dardarkari anitzaren grafia kontsonante sudurkari baten ondoren; erratua izan daiteke beherago "onra" idatzi baitu.