A5 - B-n "Espiritu Sanduaren itcenean. Ala itzandaela"; hurrengoetan ere berdin.